Mengen

Mengen'in Tarihçesi:
Mengen-Atatürk Caddesi
Mengen, 1948 yılında ilçe teşkilatına kavuşmadan önce, halen Pazarköy beldesi 
olan, Pazarköy Nahiyesi adı ile anılan ve 31 köyden müteşekkil bir topluluk olarak, Gerede Kazasına bağlı idi. 1 Ocak 1948 yılında ve 5071 sayılı kanunla Mengen’in ilçe olması kararlaştırılmış ve  Bolu merkezine bağlı Gökçesu Nahiyesi’nden bir kısım köyler de Mengen İlçe Teşkilatına bağlanmıştır. O zamanlar ilçe merkezinin, Zonguldak ve Bartın gibi Karadeniz’e uzanan büyük şose yolunun geçtiği, Rumbeyli adı ile anılan ve sonradan adı Türkbeyli’ye çevrilen yerde kurulması epey tartışmalara sebep olmuştu. Neticede merkezin büyük yolun geçtiği Türkbeyli Köyü’nde kurulması kararlaştırılmıştır. Yan yana olan Rumbeyli ve Beşler mahalleleri birleştirilip Türkbeyli adı altında ilçe merkezi olmuş ve mahalleler ihdas edilerek Türkbeyli, Beşler, Tabaklar ve Karapınar Mahalleleri oluşmuştur. Mengen’in nahiye olarak kuruluşu çok eski yıllara dayalıdır. Elde kalan bazı tapu kayıtlarına göre eski yıllarda Mengen’in Kastamonu’ya bağlı olduğu yazılıdır. Pazarköy’de ki Nahiye Teşkilatında kadılık mevcut idi. Yetmiş yıl kadar evvel yaşlılarımızın geçmiş zamana dair konuşmalarında bölgenin kadılarla yönetildiğine dair rivayetler vardır. 


1948 yılında Türkbeyli ve Beşler Köyleri birleşmiş ve Mengen İlçe ilan edilmiş.

Yeni İlçe Mengen'de pazar yeri çalışması
 

 

 


Yeni İlçe Mengen'de pazar yeri çalışması


 Mengen'de pazar yeri açılış merasimi

   

       Mengen'de esnaf teşkilatlanması


Mengen'de 19 Mayıs töreni.

Mengen’imiz tabii yapısı itibariyle dört bir tarafı tepelerle çevrilidir. Doğudan başlayıp batı istikametine akan Mengen Çayı ile, batıdan doğuya Bolu istikametinden akan Bolu Çayı’nın, Gökçesu havalisinde birleşmesiyle, Kuzey Karadeniz’e akan dere konuşlanmıştır. Yerleşim merkezleri hemen hemen dere yataklarından daha yüksekçe yerlere kurulmuştur
Bu durum Mengen’in çok eski yıllarda mevcut halinin aksine tabii afetler geçirmiş olduğunun görüntüsünü sergiler. Şu an bir orman denizi ile çevrelenmiş olan Mengen'in muhteşem bitki florası, yaban hayvanları ve her mevsim rengârenk görüntüleri fotoğraf avcılarının vazgeçemediği bir yer olmuştur. Doğa turizmi, kampçılık
açısından da ümit verici gelişmeler yaşanmaktadır.
 İlçe ekonomisinin büyük bir bölümü ormana dayanmaktadır. Orman yörenin gelir kaynaklarından birini teşkil etmektedir. Köylerde oturan halkın hemen hemen hepsi orman ürünlerinden yararlanmaktadır. 1979 yılında faaliyete geçen GENTAŞ Werzalit fabrikası son yıllarda İlçe ekonomisine önemli derecede katkıda bulunmaya başlamıştır. Gökçesu havalisinde faaliyet gösteren Kuzey Anadolu Linyitleri ve diğer kömür ocakları da İlçe ekonomisine katkıda bulunulmaktadır.
      Bunun yanında tarım, hayvancılık, nakliyatçılık ve küçük sanat kollarında İlçe ekonomisinin bir bölümünü teşkil etmektedir. 
      İlçemizde sanayi genellikle orman ürünlerine dayanmaktadır. Bu orman emvalleri İlçe merkezinde ve köylerde bulunan hızar ve mobilya atölyelerinde en iyi şekilde değerlendirilmektedir. Ayrıca İlçemizde faaliyet gösteren GENTAŞ Werzalit fabrikasında da orman emvalleri en iyi şekilde değerlendirilerek İlçe ekonomisine önemli  ölçüde katkıda bulunmaktadır. 
 
      İlçemizin yüzölçümü 89.500 hektar olup, bu arazinin 9.587 hektarlık kısmı kültür arazisi, 2.234. hektarlık kısmı çayır ve mera, 51.988 hektarlık kısmı ormanlık, koruluk ve fidanlık, 2.405 hektarlık kısmı yerleşim alanı, 10 hektarlık kısmı da sanayi tesisleri alanıdır. 23.266 hektarlık kısmı, çalılık, bataklık, göller ve taşlıklarla kaplıdır.

İlçede sosyal yaşantı normal düzeydedir. Halkın büyük şehirlerle devamlı irtibatı olması ve aşçılık mesleği bu yaşantının önemli faktörlerindendir. Bu nedenle halk büyük şehirlerden aldığı sosyal ve kültürel yaşantı örneğini rahatlıkla uygulayabilmektedir.
        2002-2003 öğretim yılında köy ilkokullarımızın tamamı Taşımalı İlköğretim Uygulamasına alınmış, taşımalı sistem ile Merkez, Gökçesu, Pazarköy beldelerine ve Devrek İlçesine bağlı Yazıcık İlköğretim okuluna toplam 704 öğrenci taşınmakta, bu öğrencilerin yemek masrafları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanmaktadır.

Mengen bitki florasından örnek
 


        İlçemizde önemli bir iş sahası bulunmamaktadır. Nüfusun yarıdan fazlasını oluşturan çoğunluk aşçılık mesleğini icra etmekte ve diğer iş kollarında çalışmak üzere büyük şehirlere ve yurt dışına gitmektedir. İlçemizde önemli sayılabilecek iş sahası olarak GENTAŞ Werzalit Fabrikasında 450 ve Gökçesu Havalisinde bulunan özel kömür ocaklarında 600 işçinin çalıştığı bilinmektedir. Bunun dışında kalan diğer halk genellikle tarım, orman, hayvancılık, nakliyatçılık, ticaret, küçük sanayii dallarında ve Kamu kurum ve Kuruluşlarında çalışmaktadır.
YAYLALARIMIZ

AĞALAR YAYLASI: Mengen merkezine 15 km. uzaklıkta Mengen'in güney istikametinde 10 dönüm kadar açık alandır. Çevresi ibreli ve yapraklı orman  ağaçları ile çevrilidir. Ağalar ve Babahızır Köyleri'nden gidilebilmektedir.
 AKÇAKOCA YAYLASİ (KARAŞEYHLER, KARANDU): 2491 alanı ile ilçemizin en büyük yaylasıdır. Mengen, Eskipazar ve Gerede sınırlannın birleştiği yere sınırdır, ilçe merkezine 30 km dir. Sarıçam ve köknar ağaçları ile çevrili yaylanın Karaşeyhler çıkışında Kabalaklı denilen yerde doğal kaynak suyundan faydalahılarak yapılmış 30 ton/yıl kapasiteli bir alabalık üretme çiftliği vardır.
 AKTEPE (BOZARMUT) YAYLASI: Pazarköy'ün güneyinde Düzağaç Köyü'nün yararlandığı bu yayla hayvan beslemek amacı ile yaylacılık işlevini devam ettirdiği nadir yaylalarımızdandır, orman içinde birbirine bağlı bir kaç açıklık ye yerleşimlerden oluşmaktadır.
 AVŞAR YAYLASI: İlçe merkezinin güneybatı tarafındaki yaylanın deniz seviyesinden yüksekliği 1550 m.dir. Yaz aylarında Avşar köylüleri tarafından kullanılmaktadır. Çok sayıda meyva ağacı vardır. Mengen İlçe merkezine 27 km. uzaklıktadır.
 BÜRNÜK YAYLASI: Bürnük Köyü Mengen Çayı'nın kuzey istikametine düşmesine rağmen Bürnük yaylası bu çayın güney tarafında yer almaktadır iki parça açıklıktan oluşan yaylaların alanı 60 dekardır.
 CİVCİVLER YAYLASI: Kayışlar Köyü'nün Civcivler Mahallesi ile Mamatlar Köyü'nün Terziler Köyünün halkının kullandığı 100 dekarlık bir yayladır. Yaylanın bir kısmım PTT tahsisle alarak yansıtıcı kurmuştur. Yansıtıcının kulesine çıkılıp bakıldığında Mengen, Bolu ve E-5 Karayolu görünmektedir.
 ÇUKUR YAYLA: Düzağaç Köyü'nün yaylasıdır. Bu yayla günümüzde köylülerin hayvanlarını otlatmak için yaz aylarında çıktıkları yaylalarımızdandır. Köylülerin yaylada oldukları sürelerde hayvancılık yapan köylülerimizden çeşitli hayvan ürünlerini temin etmek mümkündür.Bu yaylamız da temiz havası doğal kaynak suyu île güzel bir piknik yendir.
 ELEMEN YAYLASI: Elemen Köyü ile Köprübaşı Köyleri arasında kalan yaylalarımızdandır.
 GÖL YAYLASI: Nazırlar Köyü'nün Göl Mahallesi'nin yararlandığı küçük ve sirin bir yaylamızdır.
 KÜÇÜKKUZ YAYLASI: Küçükkuz Köyü'nün güneyinde Çorak Yaylası'na yakın bir yayladır. Yeşilin her tonunun görülebildiği yayla ibreli ve yapraklı ağaçların çevirdiği bir mesire ve piknik yeridir. 
MAMATLAR YAYLASI: İlçe merkezine 30 Km., Mamatlara 4 km. mesafededir. Mengen'in en güzel yaylalarından biridir. 59 dekar alana sahip yayla karışık orman ağaçları ile çevrilidir Yayla içinde çok çeşitli, sayısız meyva ağacı vardır. Yayladaki bir başka özellik 800 yaşında olduğu tahmin edilen 2 adet meşe ağacının bulunmasıdır. Bu anıt ağaçlarının kalın olanının çapı 2.10 m, dir.
 
SIRIKLI YAYLASI: Soğuk suları ile ünlü bir yaylamızdır. Kadısusuz Nazırlar Köyleri nin Düz Köy'ün Güneyhisar Mahallesi'nin yaylasıdır. Orman İşletmesinin yangın gözetleme kulesi bulunmaktadır.
 
SOĞUCAK YAYLASI : Mengen Eskipazar sınırında Çay Köy ve İlyaslar Köyü'nün yaylasıdır. 167 dekar alana sahip yayla çam ve köknar ağaçları il çevrili, soğuk suyu ile meşhurdur.                     Göller ve Göletlerimiz:
AĞALAR GÖLÜ :İlçemizin 6 km güneybatısında   asfalt yol ile gidilen kenarındaki açı su denen farklı bir suyun bulunduğu mevsiminde yaban ördeklerine barınak olan gölümüz piknik ve mesire yeri olarak da tercih edilmektedir.
DİPSİZ GÖL(KOCAGÖL):Bölükören Köyü Dereköy Mahallesi'nde bulunmaktadır.
SİNAN GÖLÜ :Elemen Köyü Sinanlar Mahallesi'ndedir. Gölde balıklandırma çalışması yapılmıştır.
YAYLADAĞ GÖLÜ :Turna Köyü ile Karakaya Köyü arasında bulunmaktadır.
ŞİRiNYAZI (BÜRNÜK) GÖLETİ:İlcemiz Bürnük Köyü sınırları içinde bulunan bu gölet Orman İşletmesi tarafından orman içi yangınlarında su kaynağı olarak kullanılmak üzere inşa edilmiş olup, aynı zamanda balıklandırılmıştır. Yöre ve çevre halkının mesire ve piknik yeri olarak da kullanıldığı bu gölette aynalı sazan ve gökkuşağı alabalık yaşamaktadır. Genel yasaklar dışında burada amatörce olta ile balık avcılığı da yapılmaktadır. 30 dekar alanı olan göletin ortalama derinliği 5 metredir.
HIZARDERESİ GÖLETİ:Orman işletmesi tarafından orman yangınların da suyundan faydalanmak üzere yapılmıştır. Ortalama derinliği 8 metre olna göletin alanı 5 dekardır.
KARAKAYA BARAJI:İlçemiz Karakaya-Köprübaş köyleri arasındaki vadide Karakaya Barajı'nın yapım çalışmaları devam etmektedir.
Acı Sular:İlçemizde Ağalar Köyü acı suyu, Alibeyler Hızarderesi acı suyu ve Beşler Mahallesi kuyu suyu gibi sodalı veya tadı farklı bazı sular şifa olduğu inancıyla içilmekteyse de Kaymakamlığımızca yaptırılan analizlerden bu suların içilmesinin sağlığa zararlı olduğu anlaşılmıştır
                     

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ÇAKICI, 28.12.2013, 19:01 (UTC):
karaisak köyünün keçikıran yaylası adının anlamı ve yüksekliyi arabadan indikten sonra 30 dakika 0/0 60 meyil tırmanarak çıkacağınız tepe mengenin 1640 mt en yüksek tepesi ile ilgi çekecekdir elinize sağlık

Yorumu gönderen: recep, 10.01.2012, 18:18 (UTC):

Yorumu gönderen: batuhan, 04.09.2011, 17:48 (UTC):
boluluyum sizi çok seviom batuhan özcan

Yorumu gönderen: Şevket YILDIZ, 11.07.2010, 13:29 (UTC):
Sunumu hazırlayanın ellerine kollarına ve yüreğine sağlık. Çok güzel bir çalışma olmuş. Teşekkürler.

Yorumu gönderen: Leyla (Gündez) BÜYÜKEREN, 21.04.2009, 10:26 (UTC):
Çok güzel bir çalışma sunmuşsunuz; ellerinize yüreğinize sağlık.

Yorumu gönderen: tuğçe, 14.01.2009, 17:40 (UTC):
süper bir yer özellikle konak köyü

Yorumu gönderen: rafet erdemir, 07.09.2008, 13:11 (UTC):
mengen senı cok ozluyor ve cok sevıyorum eger emeklı olmak nasıp olursa omrumun emeklı kısmını senınle gecırmek ıstıyorum allahu teala ınsallah nasıp eder allah herkesın gonlune gore versın herseyın hayırlısı emegı gecen arkadaslara tesekkur ve basarı dıleklerımle saglıcakla kalın ınsallahBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

KADISUSUZ KÖYÜ
 DUYURU PANOSU

---Kadısusuz Köyü---
---
--- Linkler sayfamızdan birçok faydalı siteye kolayca ulaşabilirsiniz.---
Sağ tarafta yer alan ziyaretçi sayacımız, sayfanın sonunda yeniden düzenlenerek yayınlanmıştır. Yeni sayacımızda günlük ve toplam tekil ziyaretçi sayısı ve klik sayısı ile online ziyaretçi sayısı bulunmaktadır..---
Sitemiz ziyaretçi defterine ve birçok sayfamıza yorum ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz, yorum için üyelik gerekmemektedir.---

Kadısusuz.tr.gg

HABERLER
 
 
 
Bütün hakları saklıdır,izinsiz kopya edilemez ve kullanılamaz!Copyright ©25.11.2007 Powered by Bilal KARABULUT&Ahmet KORKMAZ kadisusuz.tr.gg
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol